บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

โลกและการเปลี่ยนแปลง

โลกและการเปลี่ยนแปลง

การแบ่งโครงสร้างภายในของโลก

โครงสร้างภายในของโลก สามารถสรุปเป็นชั้นต่างๆ สำคัญ ดังนี้

 • เปลือกโลก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและน้ำที่มองเห็นอยู่ภายนอกกับส่วนที่เป็นหินแข็งฝังลึกลงไป ใต้ผิวดินและผิวน้ำ เปลือกโลกนี้มีความหนาประมาณ 6- 35 กิโลเมตร
 • แมนเทิล คือ ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร บางส่วนของชั้นนี้มีหินเหลวหนืดและร้อนจัดประกอบด้วยธาตุต่างๆ เช่น ซิลิคอน เหล็ก อะลูมิเนียม หลอม ละลายปนกันอยู่ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก
 • แก่นชั้นนอก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในของโลก มีความหนาประมาณ 2,250 กิโลเมตร ในชั้นนี้ประกอบด้วยเหล็กและนิเกิล โดยแก่นโลกชั้นนอกเป็นสารหลอมเหลว
 • แก่นชั้นใน คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 1,230 กิโลเมตร ในชั้นนี้จะอยู่ลึกมาก จึงมีความกดดันและมีอุณหภูมิสูงทำให้อนุภาคของเหล็กและนิเกิลถูกอัดแน่นจนเป็นของแข็ง

กล่องข้อความ: Y ภาพสรุปการแบ่งโครงสร้างภายในของโลก

แผ่นเปลือกโลก

เปลือกโลกมีแผ่นหลายแผ่นเรียงชิดติดกันเรียกว่า เพลต (Plate) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 เพลต เพลตที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เพลตแปซิฟิก เพลตอเมริกาเหนือ เพลตอเมริกาใต้ เพลตยูเรเซีย เพลตแอฟริกา เพลตอินโดออสเตรเลีย และเพลตแอนตาร์กติก เป็นต้น เพลตทุกเพลตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างอยู่ตลอดเวลา ดังภาพ


กล่องข้อความ: --- รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก è ทิศทางที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ p แนวเทือกเขา

แผนภาพแสดง แผ่นเปลือกโลก

 

ทวีปในอดีต

เมื่อมองดูแผนที่โลก หากเราตัดส่วนที่เป็นพื้นมหาสมุทรออก จะพบว่าส่วนโค้งของขอบแต่ละทวีปนั้น โค้งรับกันราวกับนำมาเลื่อนต่อกันได้เสมือนเกมส์ต่อแผนภาพ (Jigsaw) นักธรณีวิทยาพบว่า ตามบริเวณแนวรอยต่อของเพลตต่างๆ มักเป็นที่ตั้งของเทือกเขาสูงและภูเขาไฟ ทั้งบนทวีปและใต้มหาสมุทร การศึกษาการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกด้วยทฤษฎีเพลตเทคโทนิคส์ ประกอบกับร่องรอยทางธรณีวิทยาในอดีตพบว่า เมื่อ 200 ล้านปีก่อน ทุกทวีปอยู่ชิดติดกันเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ เรียกว่า แพนเจีย (Pangaea) โดยมีดินแดนทางตอนเหนือชื่อ ลอเรเซีย (Lawresia) และดินแดนทางใต้ชื่อ กอนด์วานา (Gonwana) ซึ่งแบ่งแยกด้วยทะเลเททิส

สี่เหลี่ยมมุมมน: ในปี ค.ศ. 1915 อัลฟรด เวเกเนอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอดีตโลก เป็นที่น่าสังเกตว่า ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกาคล้ายกับเป็นชิ้นจิ๊กซอว์สองชิ้น เขาคิดว่าครั้งหนึ่งทวีปทั้งสองเคยอยู่ติดกัน จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปี มันจึงเคลื่อนที่และแยกออกจากกัน เขาพบว่าชนิดของหินระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกานั้นเป็นชนิดเดียวกัน รวมถึงพบฟอสซิลของเมโซเซรัส (สัตว์เลื้อยคลานโบราณชนิดหนึ่ง) แต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทวีปมีการเคลื่อนที่อย่างไร

 

ภาพแสดง ทวีปในอดีตที่ ทุกทวีปอยู่ชิดติดกันเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่

การเกิดแผ่นดินไหว

ความร้อนจากแก่นโลกนอกจากจะทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้แล้ว ยังทำให้เปลือกโลกส่วนล่างขยายตัวได้มากกว่าผิวด้านบน ทั้งนี้เพราะผิวโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าแก่นโลกมาก นอกจากนี้บริเวณผิวโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา สาเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เปลือกโลกมีการขยายตัวและหดตัวไม่สม่ำเสมอ อิทธิพลนี้จะส่งผลกระทบต่อรอยแตกในชั้นหินและรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกโดยตรง คือรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกบางแห่งอาจแยกห่างออก บางแห่งเคลื่อนที่เข้าชนกัน การชนกันหรือแยกออกจากกันของเปลือกโลกอาจทำให้เปลือกโลกบางส่วนในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เช่น เปลือกโลกเกิดการทรุดตัวหรือยุบตัวลง ทำให้เปลือกโลกบริเวณนนั้นเกิดการกระทบกระเทือนหือเคลื่อนที่ตามแนวระดับและจะส่งอิทธิพลของการกระทบกระแทกหรือการเคลื่อนที่ตามแนวระดับนี้ออกไปยังบริเวณรอบๆ ในรูปของคลื่น เราเรียกการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่เกิดขึ้น ในลักษณะนี้ว่า แผ่นดินไหว จากการศึกษาของนักธรณีวิทยาพบว่า บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกนั้นมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าบริเวณอื่นๆ ทั้งนี้เพราะแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา บริเวณรอยต่อจึงมีโอกาสเกิดการกระทบกระแทกได้ง่ายและถ้าการกระทบกระแทกเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เปลือกโลกบริเวณนนั้นฉีกขาดตามแนวระดับหรือทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก ก็อาจทำให้อาคาร บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ พังทลายและได้รับความเสียหายได้

ภาพความเสียหายจาก เกิดแผ่นดินไหวชนาด 6.8 ริคเตอร์
ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2538

 

ภูเขาไฟ

หินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกนั้นมีอุณหภูมิและความดันสูงมาก หินหนืดจะถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลกโดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น เรียกว่าการเกิดภูเขาไฟ แรงอัดที่ถูกปล่อยออกมาจะบ่งบอกถึงความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟ หินหนืดที่พุ่งขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟนี้เรียกว่า ลาวาซึ่งจะไหลลงสู่บริเวณที่อยู่ระดับต่ำกว่าและสร้างความเสียหายให้แก่มนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนอกจากหินหนืดที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟแล้วยังมีสิ่งอื่นปะปนออกมาอีกมากมายมีทั้งไอน้ำฝุ่นละอองเศษหินและก๊าซต่างๆเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก็สไนโตรเจนเป็นต้น
นอกจากนี้นักธรณีวิทยาสังเกตพบว่าก่อนที่ภูเขาไฟจะระเบิดมักมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อน  ทั้งนี้เพราะเปลือกโลกบริเวณนั้นอาจมีจุดอ่อน เช่น อาจมีรอยแตกหรือรอยแยกของชั้นหิน ร่องรอยเหล่านี้เมื่อได้รับแรงดันจากหินหนืดชั้นหินบริเวณนั้นจึงเคลื่อนได้ และภายหลังจากที่ภูเขาไฟ ระเบิดแล้วก็จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการปรับตัวระหว่างหินหนืดกับชั้นหินบริเวณข้างเคียง
แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกว่าบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปภายในแผ่นทวีปทั้งนี้เพราะบริเวณรอยต่อนี้จะมีขอบทวีปส่วนหนึ่งมุดจมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง ส่วนที่มุดลงไปนี้จะหลอมเหลวเป็นหินหนืด มีอุณหภูมิและแรงดันสูงมาก จึงดันแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น

 ภูเขาไฟที่ประเทศอินโดนีเซีย

 

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และแบ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นโลกออกเป็น 3 แบบคือการชนกัน การแยกจากกัน และแบบรอยเลื่อน ซึ่งมีผลทำให้เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยาดังนี้

1. การคดโค้งโก่งงอ

การคดโค้งโก่งงอ เกิดจากแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่ชนกันด้วยแรงดันมหาศาลทำให้ชั้นหินตรงบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันเกิดการคดโค้งโก่งงอ แต่การเกิดรอยคดโค้งโก่งงอจะใช้เวลาเป็นพันปีและต้องได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง รอยคดโค้ดโก่งงอของชั้นหินเกิดติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่มากจะกลายเป็นเทือกเขา เช่น เทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเซีย เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เทือกเขาภูพานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นต้น

2. การยกตัวและการยุบตัว

การยกตัวและการยุบตัว เกิดจากพลังงานที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลก จะเริ่มแตกและแยกออกจากกันในทิศทางที่เป็นเส้นตรงหรือแนวราบ ทำให้เกิดรอยเลื่อนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การยกตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเป็นภูเขา เรียกว่า Block Mountain โดยยอดเขาจะมีลักษณะราบและไหล่เขาชันมาก เช่น ภูกระดึง จังหวัดเลย และอีกแบบคือ การยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นแอ่งหรือหุบเขา เรียกว่า Rift valleys ซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนแบบย้อน

3. การผุพังอยู่กับที่

การผุพังอยู่กับที่เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบเคมีของอนุภาคที่สลายตัว ปัจจัยทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ มีดังนี้

  • ปัจจัยทางกายภาพ เกิดจากน้ำที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในชั้นหินที่มีรอยแยกหรือรอยแตกเมื่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเย็นจัด น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดันรอยแยกให้ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชั้นหินที่อยู่ด้านล่างแตก และเมื่อถึงตอนกลางวันน้ำแข็งละลาย น้ำนะแทรกไปตามรอยแตกใหม่ จะเกิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดเกิดการผุพังเกิดขึ้น
  • ปัจจัยทางเคมี เกิดจากน้ำฝนที่เป็นปัจจัยสำคัญ โดยการเกิดกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ที่เป็นสาเหตุของการผุพัง
  • ปัจจัยชีวภาพ เกิดจากพืชเป็นตัวกลางที่ทำให้ชั้นหินเกิดการผุพัง เช่น รากพืชที่ไปชอนไชไปในรอยแตกของหิน เมื่อพืชโตขึ้นรากพืชจะทำให้หินแตกเป็นชั้น ๆ

4. การกร่อน

การกร่อน เป็นการพังทลายของชั้นหินเนื่องจากลม ฝน แม่น้ำ ลำธาร ธารน้ำแข็ง คลื่น เป็นต้น

5. การพัดพาและทับถม

ดิน หิน เมื่อเกิดการกัดกร่อน จะถูกน้ำหรือลมพัดไปสู่ที่ต่ำกว่า เกิดการทับถมเป็นลักษณะต่างๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากการพัดพาตะกอนไปทับถมที่ปากน้ำ เกิดเป็นดินดอนปากแม่น้ำ เป็นต้น

กล่องข้อความ: นอกจากนี้ มนุษย์เป็นตัวการที่ทำให้หินผุพังหรือแตกสลายไปอย่างรวดเร็วมากกว่าตัวการอื่นๆ ได้แก่ 1. การค้นหาขุดดิน หิน และแร่ธาตุ ซึ่งมีอยู่ในเปลือกโลก 2. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อาคาร โรงงานขนาดใหญ่ 3. การระเบิดภูเขา การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะเชื้อเพลิง การขุดเจาะบาดาล 4. การตัดไม้ทำลายป่า 5. การทดลองระเบิดปรมาณูและการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก nakhamwit.ac.th

 


สนใจสมัครเรียน

โทร. 086 – 9750156

LINE ID: chalakati

บริการติวเตอร์ ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล ทีมงานติวเตอร์จากจุฬาฯ มีประการณ์งานสอนมากกว่า 10 ปี ส่งถึงบ้านคุณ

4,769 Comments

 1. Free Online Dating
  ตุลาคม 6, 2018
 2. Cryptocurrency Institute
  ตุลาคม 8, 2018
 3. Merna Eisenmenger
  ตุลาคม 8, 2018
 4. Stewart Hortillosa
  ตุลาคม 8, 2018
 5. Eldridge Dolinski
  ตุลาคม 9, 2018
 6. bonus apostas esportivas
  ตุลาคม 9, 2018
 7. Casas Apostas Bonus
  ตุลาคม 9, 2018
 8. apostas online bonus
  ตุลาคม 9, 2018
 9. Benny Aitkins
  ตุลาคม 9, 2018
 10. bonus apostas online
  ตุลาคม 9, 2018
 11. bonus casas de apostas
  ตุลาคม 9, 2018
 12. apostas de futebol pela internet
  ตุลาคม 9, 2018
 13. aposta futebol online
  ตุลาคม 9, 2018
 14. Carson Desquare
  ตุลาคม 9, 2018
 15. apostas futebol online
  ตุลาคม 9, 2018
 16. aposta de futebol
  ตุลาคม 9, 2018
 17. Aposta De Futebol
  ตุลาคม 9, 2018
 18. casas de apostas com bonus
  ตุลาคม 9, 2018
 19. Bonus Casa De Apostas
  ตุลาคม 9, 2018
 20. NarcosXXX
  ตุลาคม 9, 2018
 21. bonus apostas desportivas
  ตุลาคม 9, 2018
 22. casas apostas bonus
  ตุลาคม 9, 2018
 23. casas de apostas brasileiras
  ตุลาคม 9, 2018
 24. casas de apostas desportivas
  ตุลาคม 9, 2018
 25. Daniella Tutoky
  ตุลาคม 9, 2018
 26. casas de apostas
  ตุลาคม 9, 2018
 27. casas de apostas esportivas
  ตุลาคม 9, 2018
 28. top computer games
  ตุลาคม 9, 2018
 29. melhores sites de apostas esportivas
  ตุลาคม 9, 2018
 30. 2017 avn kissa sins
  ตุลาคม 9, 2018
 31. paf talletusbonus
  ตุลาคม 9, 2018
 32. casa de aposta futebol
  ตุลาคม 9, 2018
 33. Netticasino Bonuskoodi
  ตุลาคม 9, 2018
 34. Melhor Site de Apostas
  ตุลาคม 9, 2018
 35. nettikasinot
  ตุลาคม 9, 2018
 36. kissa sins smother
  ตุลาคม 9, 2018
 37. paras kasino bonus
  ตุลาคม 9, 2018
 38. nettikasinot ilmaiskierrokset
  ตุลาคม 9, 2018
 39. melhor site apostas online
  ตุลาคม 9, 2018
 40. Kaikki nettikasinot
  ตุลาคม 10, 2018
 41. as melhores casas de apostas
  ตุลาคม 10, 2018
 42. melhor site apostas
  ตุลาคม 10, 2018
 43. Alvera Chadwick
  ตุลาคม 10, 2018
 44. paras kasino bonus
  ตุลาคม 10, 2018
 45. site aposta online
  ตุลาคม 10, 2018
 46. Joetta Try
  ตุลาคม 10, 2018
 47. melhor site apostas online
  ตุลาคม 10, 2018
 48. kaikki suomenkieliset nettikasinot
  ตุลาคม 10, 2018
 49. melhor site de aposta
  ตุลาคม 10, 2018
 50. melhor site apostas online
  ตุลาคม 10, 2018
 51. melhor casa de apostas
  ตุลาคม 10, 2018
 52. sites de aposta futebol
  ตุลาคม 10, 2018
 53. melhor site de apostas online
  ตุลาคม 10, 2018
 54. melhores apostas desportivas
  ตุลาคม 10, 2018
 55. Jestine Eshmon
  ตุลาคม 10, 2018
 56. casas de apostas futebol brasileiro
  ตุลาคม 10, 2018
 57. casas de apostas futebol brasileiro
  ตุลาคม 10, 2018
 58. Gertrudis Daws
  ตุลาคม 10, 2018
 59. websites like fiverr
  ตุลาคม 10, 2018
 60. Yu Balzer
  ตุลาคม 11, 2018
 61. bonus apostas desportivas
  ตุลาคม 11, 2018
 62. Meet Local Couples
  ตุลาคม 11, 2018
 63. bonus casas de apostas
  ตุลาคม 11, 2018
 64. kissa sins gets double stream
  ตุลาคม 11, 2018
 65. bonus de casas de apostas
  ตุลาคม 11, 2018
 66. bonus Apostas online
  ตุลาคม 11, 2018
 67. Ula Isita
  ตุลาคม 11, 2018
 68. Brunilda Panto
  ตุลาคม 11, 2018
 69. melhores bonus casas de apostas
  ตุลาคม 11, 2018
 70. bonus apostas desportivas
  ตุลาคม 11, 2018
 71. casas de apostas com bonus
  ตุลาคม 11, 2018
 72. apostas online bonus
  ตุลาคม 11, 2018
 73. judi online
  ตุลาคม 11, 2018
 74. casas de apostas bonus
  ตุลาคม 11, 2018
 75. judi bola terpercaya
  ตุลาคม 11, 2018
 76. vodoinstalater beograd
  ตุลาคม 11, 2018
 77. watch sex toys videos online
  ตุลาคม 11, 2018
 78. vodoinstalater beograd
  ตุลาคม 11, 2018
 79. vodoinstalater zvezdara
  ตุลาคม 11, 2018
 80. Ismael Gallier
  ตุลาคม 12, 2018
 81. Waldo Gorecki
  ตุลาคม 12, 2018
 82. pc game gear
  ตุลาคม 12, 2018
 83. face painting
  ตุลาคม 12, 2018
 84. http://robloxhacks.giftcodes.xyz
  ตุลาคม 12, 2018
 85. Snack Subscription
  ตุลาคม 12, 2018
 86. Cory Filgo
  ตุลาคม 12, 2018
 87. Pat Guerrier
  ตุลาคม 12, 2018
 88. tca peel
  ตุลาคม 13, 2018
 89. Chanel Wouters
  ตุลาคม 13, 2018
 90. Pingback: custom chalkboard menu designs ตุลาคม 13, 2018
 91. best insurance companies in florida
  ตุลาคม 13, 2018
 92. Criselda Meres
  ตุลาคม 13, 2018
 93. visit
  ตุลาคม 13, 2018
 94. Angle Janco
  ตุลาคม 13, 2018
 95. Velma Monaghan
  ตุลาคม 13, 2018
 96. Granville Lietzke
  ตุลาคม 13, 2018
 97. Porsha Panarella
  ตุลาคม 14, 2018
 98. Evette Hursh
  ตุลาคม 14, 2018
 99. Milena Martinez
  ตุลาคม 14, 2018
 100. painters and decorators north london
  ตุลาคม 14, 2018
 101. Ceola Dieterle
  ตุลาคม 14, 2018
 102. Zunaira Boone
  ตุลาคม 14, 2018
 103. psn codes
  ตุลาคม 14, 2018
 104. אורך איבר הגבר
  ตุลาคม 14, 2018
 105. פין גדול
  ตุลาคม 14, 2018
 106. xtrasize פורום
  ตุลาคม 14, 2018
 107. judi bola online
  ตุลาคม 14, 2018
 108. súditos
  ตุลาคม 14, 2018
 109. Free live cams
  ตุลาคม 14, 2018
 110. הגדלת איבר המין הגברי
  ตุลาคม 14, 2018
 111. Rebeca Delacruz
  ตุลาคม 14, 2018
 112. refrigerators
  ตุลาคม 14, 2018
 113. חיזוק הזיקפה
  ตุลาคม 14, 2018
 114. Brice Guiden
  ตุลาคม 14, 2018
 115. להגדלת הפין
  ตุลาคม 14, 2018
 116. judi bola
  ตุลาคม 14, 2018
 117. xtrasize המלצות
  ตุลาคม 14, 2018
 118. postcard
  ตุลาคม 14, 2018
 119. דרכים להגדיל את הפין
  ตุลาคม 14, 2018
 120. situs poker online terpopuler
  ตุลาคม 14, 2018
 121. אורך הפין
  ตุลาคม 14, 2018
 122. fast luxury EDDM® box
  ตุลาคม 14, 2018
 123. Separatists
  ตุลาคม 14, 2018
 124. swahili
  ตุลาคม 14, 2018
 125. deceive
  ตุลาคม 14, 2018
 126. filmed
  ตุลาคม 14, 2018
 127. accumulated
  ตุลาคม 14, 2018
 128. doilars
  ตุลาคม 14, 2018
 129. koontz
  ตุลาคม 14, 2018
 130. freelovetarotreading
  ตุลาคม 14, 2018
 131. charcoal
  ตุลาคม 14, 2018
 132. get luxury EDDM® box
  ตุลาคม 14, 2018
 133. Larry Carver
  ตุลาคม 14, 2018
 134. Mathilda Cattrell
  ตุลาคม 15, 2018
 135. freelovetarotreading
  ตุลาคม 15, 2018
 136. Noelle Generous
  ตุลาคม 15, 2018
 137. www.youtube.com
  ตุลาคม 15, 2018
 138. Melicent
  ตุลาคม 15, 2018
 139. Thomas Makos
  ตุลาคม 15, 2018
 140. dragoncityhacks.giftcodes.xyz
  ตุลาคม 15, 2018
 141. website download game pc
  ตุลาคม 15, 2018
 142. Emelyne
  ตุลาคม 15, 2018
 143. agenq poker
  ตุลาคม 15, 2018
 144. Jennell Verdun model cam
  ตุลาคม 15, 2018
 145. porn video italian
  ตุลาคม 15, 2018
 146. Twana Gundersen
  ตุลาคม 15, 2018
 147. female car insurance
  ตุลาคม 15, 2018
 148. Dael
  ตุลาคม 15, 2018
 149. health affiliate programs
  ตุลาคม 15, 2018
 150. Krystle
  ตุลาคม 15, 2018
 151. health and wellness affiliate programs
  ตุลาคม 15, 2018
 152. affiliate programs for health and wellness
  ตุลาคม 16, 2018
 153. health fitness affiliate programs
  ตุลาคม 16, 2018
 154. health affiliate programs
  ตุลาคม 16, 2018
 155. health affiliate marketing programs
  ตุลาคม 16, 2018
 156. health insurance affiliate programs
  ตุลาคม 16, 2018
 157. Lindsey Hallack
  ตุลาคม 16, 2018
 158. Thomas Sackett
  ตุลาคม 16, 2018
 159. Manual Lesa
  ตุลาคม 16, 2018
 160. hd movie download site 720p
  ตุลาคม 16, 2018
 161. poker poker
  ตุลาคม 16, 2018
 162. poker online
  ตุลาคม 16, 2018
 163. bryci
  ตุลาคม 16, 2018
 164. كيفية تكبير القضيب
  ตุลาคม 16, 2018
 165. Ian Danoski
  ตุลาคม 16, 2018
 166. vitamin pills for hair loss
  ตุลาคม 16, 2018
 167. best natural hair loss products
  ตุลาคม 17, 2018
 168. anti hair loss pills
  ตุลาคม 17, 2018
 169. pills to stop hair loss
  ตุลาคม 17, 2018
 170. Wayne Hendrickson
  ตุลาคม 17, 2018
 171. hair products for hair loss that work
  ตุลาคม 17, 2018
 172. hair loss pills for men
  ตุลาคม 17, 2018
 173. natural remedies for hair loss
  ตุลาคม 17, 2018
 174. Wes Bantz
  ตุลาคม 17, 2018
 175. health products affiliate programs
  ตุลาคม 17, 2018
 176. Shirlee Sobran
  ตุลาคม 17, 2018
 177. health fitness affiliate programs
  ตุลาคม 17, 2018
 178. health affiliate programs
  ตุลาคม 17, 2018
 179. natural health affiliate programs
  ตุลาคม 17, 2018
 180. Christian Cheirs
  ตุลาคม 18, 2018
 181. health and fitness affiliate programs
  ตุลาคม 18, 2018
 182. health affiliate marketing programs
  ตุลาคม 18, 2018
 183. health and wellness affiliate programs
  ตุลาคม 18, 2018
 184. Yuonne Chamberlain
  ตุลาคม 18, 2018
 185. branda evi
  ตุลาคม 18, 2018
 186. poker asli
  ตุลาคม 18, 2018
 187. Lyndon Manwill
  ตุลาคม 18, 2018
 188. best controller for pc
  ตุลาคม 18, 2018
 189. almentar o penes
  ตุลาคม 18, 2018
 190. agrandar el pene
  ตุลาคม 18, 2018
 191. povecanje penisa
  ตุลาคม 18, 2018
 192. visa consultant
  ตุลาคม 18, 2018
 193. dillion harper
  ตุลาคม 18, 2018
 194. Tiernan Vaughan
  ตุลาคม 18, 2018
 195. حبوب تكبير القضيب
  ตุลาคม 19, 2018
 196. Noel Lossman
  ตุลาคม 19, 2018
 197. car breakdown insurance
  ตุลาคม 19, 2018
 198. Federico Abrachinsky
  ตุลาคม 19, 2018
 199. Weston Spielvogel
  ตุลาคม 19, 2018
 200. abella danger
  ตุลาคม 20, 2018
 201. Annemarie Greiwe
  ตุลาคม 20, 2018
 202. Free auto approve list 10-17-2018
  ตุลาคม 20, 2018
 203. Shawnda Wernsman
  ตุลาคม 20, 2018
 204. comprare like instagram
  ตุลาคม 20, 2018
 205. aumentare fan facebook cydia
  ตุลาคม 20, 2018
 206. google magnet
  ตุลาคม 20, 2018
 207. Hector Axtman
  ตุลาคม 21, 2018
 208. Luke Zollo
  ตุลาคม 21, 2018
 209. Tifany Geris
  ตุลาคม 21, 2018
 210. acquistare followers twitter
  ตุลาคม 21, 2018
 211. karmen karma
  ตุลาคม 21, 2018
 212. Peter Tuohy
  ตุลาคม 22, 2018
 213. Nona Furner
  ตุลาคม 22, 2018
 214. oral
  ตุลาคม 22, 2018
 215. Jeanmarie Chinault
  ตุลาคม 22, 2018
 216. cheap popsockets
  ตุลาคม 22, 2018
 217. Tama Spotwood
  ตุลาคม 22, 2018
 218. ankara nakliyat
  ตุลาคม 22, 2018
 219. antalya transfer
  ตุลาคม 22, 2018
 220. paykasa al
  ตุลาคม 22, 2018
 221. lindsey love
  ตุลาคม 22, 2018
 222. mobile movies bollywood in hindi hd
  ตุลาคม 22, 2018
 223. Cira Jacksits
  ตุลาคม 23, 2018
 224. Dorsey Corpening
  ตุลาคม 23, 2018
 225. Taren Tremelling
  ตุลาคม 23, 2018
 226. password generator keychain
  ตุลาคม 23, 2018
 227. Stephan Schowengerdt
  ตุลาคม 23, 2018
 228. Marsha Sturn
  ตุลาคม 23, 2018
 229. Colby Lheureux
  ตุลาคม 23, 2018
 230. Ariana Goble
  ตุลาคม 23, 2018
 231. Jamel Wallwork
  ตุลาคม 24, 2018
 232. riley reid
  ตุลาคม 24, 2018
 233. darmowe konto firmowe
  ตุลาคม 24, 2018
 234. darmowe konto osobiste
  ตุลาคม 24, 2018
 235. gdzie najlepiej mieć konto bankowe
  ตุลาคม 24, 2018
 236. situs bandar togel
  ตุลาคม 24, 2018
 237. Kosmetyki Program Partnerski
  ตุลาคม 24, 2018
 238. chwilówki przez internet ranking
  ตุลาคม 24, 2018
 239. najlepsze konto bankowe
  ตุลาคม 24, 2018
 240. kalkulator kredytu hipotecznego
  ตุลาคม 24, 2018
 241. szybkie pożyczki przez internet ranking
  ตุลาคม 24, 2018
 242. partnerprogramm
  ตุลาคม 25, 2018
 243. najlepsze konto bankowe dla młodych
  ตุลาคม 25, 2018
 244. Kermit Eidt
  ตุลาคม 25, 2018
 245. Tyra Pringle
  ตุลาคม 25, 2018
 246. Global Web Directory
  ตุลาคม 26, 2018
 247. Diann Demaris
  ตุลาคม 26, 2018
 248. lovelyvictoria
  ตุลาคม 26, 2018
 249. Wade Milkey
  ตุลาคม 26, 2018
 250. lena___
  ตุลาคม 26, 2018
 251. Joi Rehnquist
  ตุลาคม 26, 2018
 252. George Polsgrove
  ตุลาคม 26, 2018
 253. Bennett Mansfield
  ตุลาคม 27, 2018
 254. Ver Halloween películas en línea gratis HD
  ตุลาคม 27, 2018
 255. Carey Alukonis
  ตุลาคม 27, 2018
 256. Joan Hanifan
  ตุลาคม 27, 2018
 257. Pretty Live Girls
  ตุลาคม 27, 2018
 258. Adult Video Games
  ตุลาคม 27, 2018
 259. Burl Heitschmidt
  ตุลาคม 27, 2018
 260. Jayson Jacquelin
  ตุลาคม 27, 2018
 261. Free Porn Videos
  ตุลาคม 27, 2018
 262. çekmeköy evden eve nakliyat
  ตุลาคม 28, 2018
 263. 123Movies
  ตุลาคม 28, 2018
 264. Best Dating Site
  ตุลาคม 28, 2018
 265. Refugio Elbers
  ตุลาคม 28, 2018
 266. Ronaldo double saves
  ตุลาคม 28, 2018
 267. Beula Symes
  ตุลาคม 28, 2018
 268. Jack Danziger
  ตุลาคม 28, 2018
 269. May Krommes
  ตุลาคม 28, 2018
 270. Watch Jav Online
  ตุลาคม 28, 2018
 271. 123Movies
  ตุลาคม 29, 2018
 272. Lazaro Siciliano
  ตุลาคม 29, 2018
 273. Denis Alnoor
  ตุลาคม 29, 2018
 274. Sophie-Louise Lloyd
  ตุลาคม 29, 2018
 275. Rowena Tegeler
  ตุลาคม 29, 2018
 276. Watch Jav Online
  ตุลาคม 29, 2018
 277. pc game in android
  ตุลาคม 29, 2018
 278. Deon Galo
  ตุลาคม 29, 2018
 279. Vitamine Per Capelli
  ตุลาคม 29, 2018
 280. haar vitamine
  ตุลาคม 29, 2018
 281. Vitamine Per Capelli
  ตุลาคม 29, 2018
 282. vitamine per capelli
  ตุลาคม 29, 2018
 283. vitamine für haare
  ตุลาคม 29, 2018
 284. Pillole per capelli
  ตุลาคม 30, 2018
 285. haar pillen
  ตุลาคม 30, 2018
 286. vitamine für haare
  ตุลาคม 30, 2018
 287. vitamine für das haarausfall
  ตุลาคม 30, 2018
 288. Sammie Melody
  ตุลาคม 30, 2018
 289. vitamine per capelli
  ตุลาคม 30, 2018
 290. JAV Streaming Online Free
  ตุลาคม 30, 2018
 291. free hd movie download bollywood in hindi
  ตุลาคม 30, 2018
 292. ᨡÇÒÃì»18+
  ตุลาคม 30, 2018
 293. wonder woman 2 trailer
  ตุลาคม 30, 2018
 294. hdmoviees.com
  ตุลาคม 30, 2018
 295. wonder woman 2 cast
  ตุลาคม 31, 2018
 296. Most popular Halloween costumes
  ตุลาคม 31, 2018
 297. Gregorio Valant
  ตุลาคม 31, 2018
 298. Fast Image Hosting
  ตุลาคม 31, 2018
 299. sublimz
  พฤศจิกายน 1, 2018
 300. Mozell Kantrowitz
  พฤศจิกายน 1, 2018
 301. Watch Annabelle Full Movie
  พฤศจิกายน 1, 2018
 302. Yael Loeber
  พฤศจิกายน 1, 2018
 303. sublimz
  พฤศจิกายน 1, 2018
 304. sublimz
  พฤศจิกายน 1, 2018
 305. http://www.freecams.us.com/
  พฤศจิกายน 1, 2018
 306. stream free
  พฤศจิกายน 1, 2018
 307. Ashlea Cormany
  พฤศจิกายน 1, 2018
 308. Watch Annabelle Full Movie
  พฤศจิกายน 1, 2018
 309. Eladia Osuch
  พฤศจิกายน 2, 2018
 310. Logan Mckendall
  พฤศจิกายน 2, 2018
 311. a private war online
  พฤศจิกายน 2, 2018
 312. Karyn Tomasino
  พฤศจิกายน 2, 2018
 313. Cathi Vagas
  พฤศจิกายน 2, 2018
 314. JAV Streaming Online
  พฤศจิกายน 2, 2018
 315. LUXU-1024
  พฤศจิกายน 2, 2018
 316. stella raee freeones board
  พฤศจิกายน 2, 2018
 317. "\stella raee\ site:planetsuzy.org"""""""
  พฤศจิกายน 3, 2018
 318. nilüfer halı yıkama
  พฤศจิกายน 3, 2018
 319. stella raee - after school surprise
  พฤศจิกายน 3, 2018
 320. stella raee scenes
  พฤศจิกายน 3, 2018
 321. Watch Jav Online
  พฤศจิกายน 3, 2018
 322. stella raee - after school surprise- familytherapy
  พฤศจิกายน 3, 2018
 323. this blog page
  พฤศจิกายน 3, 2018
 324. togel indonesia
  พฤศจิกายน 3, 2018
 325. antalya havalimanı transfer
  พฤศจิกายน 3, 2018
 326. click here
  พฤศจิกายน 3, 2018
 327. cara bercocok tanam hidroponik
  พฤศจิกายน 3, 2018
 328. refer to this page
  พฤศจิกายน 3, 2018
 329. http://www.doginsurance.us.com/
  พฤศจิกายน 3, 2018
 330. cara bercocok tanam hidroponik
  พฤศจิกายน 3, 2018
 331. مجموعة مقاولات
  พฤศจิกายน 3, 2018
 332. io games
  พฤศจิกายน 4, 2018
 333. ᨡÇÒÃì»18+
  พฤศจิกายน 4, 2018
 334. LUXU-1024
  พฤศจิกายน 4, 2018
 335. JAV Streaming Online Free
  พฤศจิกายน 4, 2018
 336. click here
  พฤศจิกายน 4, 2018
 337. website
  พฤศจิกายน 4, 2018
 338. click here
  พฤศจิกายน 4, 2018
 339. clubwarp
  พฤศจิกายน 4, 2018
 340. kons iş ilanları
  พฤศจิกายน 4, 2018
 341. Rickie Rayam
  พฤศจิกายน 4, 2018
 342. Odessa Sargeant
  พฤศจิกายน 4, 2018
 343. Blake Lois
  พฤศจิกายน 4, 2018
 344. tarot cards reading
  พฤศจิกายน 4, 2018
 345. hidroponik sederhana
  พฤศจิกายน 5, 2018
 346. Leslie Crickenberger
  พฤศจิกายน 5, 2018
 347. JAV Uncensored
  พฤศจิกายน 5, 2018
 348. cara membuat tanaman hidroponik
  พฤศจิกายน 5, 2018
 349. upload image
  พฤศจิกายน 5, 2018
 350. Loralee Murany
  พฤศจิกายน 5, 2018
 351. 123movie
  พฤศจิกายน 5, 2018
 352. Angie
  พฤศจิกายน 5, 2018
 353. fanduel promo code
  พฤศจิกายน 6, 2018
 354. cheap wedding bands
  พฤศจิกายน 6, 2018
 355. firstclassplay
  พฤศจิกายน 6, 2018
 356. اسعار الشحن الدولي سمسا
  พฤศจิกายน 6, 2018
 357. Erasmo Wisseh
  พฤศจิกายน 6, 2018
 358. venom 2018 download full
  พฤศจิกายน 6, 2018
 359. Debra Hochhalter
  พฤศจิกายน 6, 2018
 360. Lashawnda Larr
  พฤศจิกายน 6, 2018
 361. wildtequilla
  พฤศจิกายน 6, 2018
 362. JAV Free
  พฤศจิกายน 6, 2018
 363. para agrandar el pene
  พฤศจิกายน 7, 2018
 364. sex dolls
  พฤศจิกายน 7, 2018
 365. Trade Bitcoin
  พฤศจิกายน 7, 2018
 366. ÍÒÍÔ ÎÒ๴Ð
  พฤศจิกายน 7, 2018
 367. حبوب تكبير الذكر من الصيدليه
  พฤศจิกายน 7, 2018
 368. unseenx
  พฤศจิกายน 7, 2018
 369. Mirei Morishita
  พฤศจิกายน 7, 2018
 370. Amelia Newbauer
  พฤศจิกายน 7, 2018
 371. kako povecati penis
  พฤศจิกายน 7, 2018
 372. Eddie Gilder
  พฤศจิกายน 8, 2018
 373. Noah Semmens
  พฤศจิกายน 8, 2018
 374. blondiebetsy
  พฤศจิกายน 8, 2018
 375. Get Rich Today
  พฤศจิกายน 8, 2018
 376. Ariana Grande Thank U
  พฤศจิกายน 8, 2018
 377. www.penomet.us.com
  พฤศจิกายน 9, 2018
 378. Imelda Wheeldon
  พฤศจิกายน 9, 2018
 379. bola poker
  พฤศจิกายน 9, 2018
 380. Gwen
  พฤศจิกายน 9, 2018
 381. κατασκευή eshop
  พฤศจิกายน 9, 2018
 382. Save on electricity
  พฤศจิกายน 9, 2018
 383. Free Adult Cams
  พฤศจิกายน 9, 2018
 384. Watch Venom Full Movie Online Free
  พฤศจิกายน 9, 2018
 385. Pingback: best premade graphic design templates and resources พฤศจิกายน 9, 2018
 386. aumentare views youtube italiane
  พฤศจิกายน 9, 2018
 387. Justin Bieber Face Tattoo
  พฤศจิกายน 9, 2018
 388. Video game testers needed
  พฤศจิกายน 9, 2018
 389. Hoyt Manzo
  พฤศจิกายน 10, 2018
 390. bursa evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 10, 2018
 391. izmir temizlik şirketleri
  พฤศจิกายน 10, 2018
 392. istanbul temizlik şirketleri
  พฤศจิกายน 10, 2018
 393. ankara evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 10, 2018
 394. Bryan Vinicius
  พฤศจิกายน 10, 2018
 395. Watch Venom Full Movie Online Free
  พฤศจิกายน 10, 2018
 396. Free Image Hosting
  พฤศจิกายน 10, 2018
 397. Get Your Ex Back
  พฤศจิกายน 10, 2018
 398. Easy eBay Money
  พฤศจิกายน 10, 2018
 399. Carol Armendariz
  พฤศจิกายน 10, 2018
 400. Drop Shipping Guide
  พฤศจิกายน 10, 2018
 401. Earn Passive Income
  พฤศจิกายน 10, 2018
 402. Online Singing Lessons
  พฤศจิกายน 10, 2018
 403. Get Rich Today
  พฤศจิกายน 10, 2018
 404. Get Rid of Cellulite
  พฤศจิกายน 10, 2018
 405. Get Paid To Take Surveys
  พฤศจิกายน 10, 2018
 406. http://www.carinsurancequotes.us.org/
  พฤศจิกายน 10, 2018
 407. Restore Kidney Health
  พฤศจิกายน 10, 2018
 408. Elba Mankey
  พฤศจิกายน 10, 2018
 409. κατασκευή ιστοσελίδων
  พฤศจิกายน 10, 2018
 410. Three Week Diet
  พฤศจิกายน 10, 2018
 411. Get Paid To Test Apps
  พฤศจิกายน 10, 2018
 412. Etta Fleishman
  พฤศจิกายน 10, 2018
 413. 더킹카지노 쿠폰
  พฤศจิกายน 10, 2018
 414. draftkings promo code
  พฤศจิกายน 11, 2018
 415. Kendall Schemm
  พฤศจิกายน 11, 2018
 416. Aide Kereluk
  พฤศจิกายน 11, 2018
 417. Get Paid To Take Pictures
  พฤศจิกายน 11, 2018
 418. Get Paid Daily
  พฤศจิกายน 11, 2018
 419. Best Woodworking Plans
  พฤศจิกายน 11, 2018
 420. http://www.onlinetarotreading.net/
  พฤศจิกายน 11, 2018
 421. Zac
  พฤศจิกายน 11, 2018
 422. Jami
  พฤศจิกายน 11, 2018
 423. Brittney
  พฤศจิกายน 11, 2018
 424. Azucena Weglin
  พฤศจิกายน 11, 2018
 425. Lose Belly Fat Today
  พฤศจิกายน 11, 2018
 426. Make Money in Five Minutes
  พฤศจิกายน 11, 2018
 427. Chris Allford
  พฤศจิกายน 12, 2018
 428. Kayleigh
  พฤศจิกายน 12, 2018
 429. Anibal
  พฤศจิกายน 12, 2018
 430. ankara nakliyat
  พฤศจิกายน 12, 2018
 431. Leah
  พฤศจิกายน 12, 2018
 432. bursa evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 12, 2018
 433. Attract Men Instantly
  พฤศจิกายน 12, 2018
 434. Nathanial Doersam
  พฤศจิกายน 12, 2018
 435. Humberto Garrard
  พฤศจิกายน 12, 2018
 436. Jefferey
  พฤศจิกายน 12, 2018
 437. Cornelius Pacho
  พฤศจิกายน 12, 2018
 438. antalya havalimanı transfer
  พฤศจิกายน 12, 2018
 439. Flo Sondles
  พฤศจิกายน 12, 2018
 440. hatay evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 12, 2018
 441. Ellis Eudy
  พฤศจิกายน 12, 2018
 442. antalya evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 13, 2018
 443. izmir temizlik şirketleri
  พฤศจิกายน 13, 2018
 444. bursa evden eve nakliyat
  พฤศจิกายน 13, 2018
 445. istanbul temizlik şirketleri
  พฤศจิกายน 13, 2018
 446. Travis Simons
  พฤศจิกายน 13, 2018
 447. samsun nakliyat
  พฤศจิกายน 13, 2018
 448. poker indonesia
  พฤศจิกายน 13, 2018
 449. Charlena Mozick
  พฤศจิกายน 13, 2018
 450. Tom Magowan
  พฤศจิกายน 13, 2018
 451. hatay asansörlü nakliyat
  พฤศจิกายน 13, 2018
 452. mini site ninja
  พฤศจิกายน 14, 2018
 453. Jess Madre
  พฤศจิกายน 14, 2018
 454. ankara nakliyat firmaları
  พฤศจิกายน 14, 2018
 455. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 456. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 457. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 458. Mitchel Sollars
  พฤศจิกายน 14, 2018
 459. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 460. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 461. Mitsue Wiederholt
  พฤศจิกายน 14, 2018
 462. sivas nakliyat
  พฤศจิกายน 14, 2018
 463. sa
  พฤศจิกายน 14, 2018
 464. Coral Laford
  พฤศจิกายน 15, 2018
 465. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 466. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 467. jasa toko online murah
  พฤศจิกายน 15, 2018
 468. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 469. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 470. Dwayne Carraher
  พฤศจิกายน 15, 2018
 471. 더킹카지노
  พฤศจิกายน 15, 2018
 472. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 473. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 474. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 475. welche abnehmpillen Helfen wirklich
  พฤศจิกายน 15, 2018
 476. Buddy Petrecca
  พฤศจิกายน 15, 2018
 477. welche abnehmpillen sind die besten
  พฤศจิกายน 15, 2018
 478. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 479. https://allthingscrypto.tech/osa-decentralized/
  พฤศจิกายน 15, 2018
 480. https://allthingscrypto.tech/ico-alert/
  พฤศจิกายน 15, 2018
 481. küçük nakliye
  พฤศจิกายน 15, 2018
 482. https://allthingscrypto.tech/tag/Identity-verification/
  พฤศจิกายน 15, 2018
 483. sa
  พฤศจิกายน 15, 2018
 484. natürliche tabletten zum Abnehmen
  พฤศจิกายน 15, 2018
 485. mit welchen tabletten kann man schnell abnehmen
  พฤศจิกายน 16, 2018
 486. gibt es tabletten zum abnehmen die wirklich helfen
  พฤศจิกายน 16, 2018
 487. Leonia Sherril
  พฤศจิกายน 16, 2018
 488. agen poker
  พฤศจิกายน 16, 2018
 489. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 490. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 491. online tarot reading
  พฤศจิกายน 16, 2018
 492. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 493. Tonia Daza
  พฤศจิกายน 16, 2018
 494. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 495. test diätpillen
  พฤศจิกายน 16, 2018
 496. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 497. ankara şehir içi nakliyat
  พฤศจิกายน 16, 2018
 498. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 499. protez saç
  พฤศจิกายน 16, 2018
 500. sa
  พฤศจิกายน 16, 2018
 501. protez saç
  พฤศจิกายน 16, 2018
 502. Toshia Knowlton
  พฤศจิกายน 17, 2018
 503. https://allthingscrypto.tech/Itau-corpbanca/feed/
  พฤศจิกายน 17, 2018
 504. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 505. https://allthingscrypto.tech/wirex/feed/
  พฤศจิกายน 17, 2018
 506. back to life erase my back pain
  พฤศจิกายน 17, 2018
 507. Regarder Animaux Fantastiques 2 En ligne
  พฤศจิกายน 17, 2018
 508. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 509. nakliyat platformu
  พฤศจิกายน 17, 2018
 510. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 511. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 512. clicking here
  พฤศจิกายน 17, 2018
 513. The Grinch (2018) Full Movie Online.Free.
  พฤศจิกายน 17, 2018
 514. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 515. Amparo Vljeric
  พฤศจิกายน 17, 2018
 516. 더킹카지노 - 신규 및 활동쿠폰
  พฤศจิกายน 17, 2018
 517. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 518. http://www.dailyfantasysports.us.com/
  พฤศจิกายน 17, 2018
 519. sa
  พฤศจิกายน 17, 2018
 520. The Grinch (2018) Full?Movie ONLINE.Free. Watch
  พฤศจิกายน 17, 2018
 521. THE GRINCH (2018) Full~Movie Online.Free.HD
  พฤศจิกายน 17, 2018
 522. kocaeli güven nakliyat
  พฤศจิกายน 18, 2018
 523. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 524. Free proxy list
  พฤศจิกายน 18, 2018
 525. sa
  พฤศจิกายน 18, 2018
 526. sa
  พฤศจิกายน 18, 2018
 527. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 528. Pingback: seo group buy พฤศจิกายน 18, 2018
 529. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 530. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 531. sa
  พฤศจิกายน 18, 2018
 532. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 533. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 534. ISO 27001 baş denetçi eğitimi
  พฤศจิกายน 18, 2018
 535. homeland saison 7 netflix
  พฤศจิกายน 18, 2018
 536. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 18, 2018
 537. jual perabot murah
  พฤศจิกายน 19, 2018
 538. Homer Gamberg
  พฤศจิกายน 19, 2018
 539. website sekolah gratis terbaik
  พฤศจิกายน 19, 2018
 540. sa
  พฤศจิกายน 19, 2018
 541. sa
  พฤศจิกายน 19, 2018
 542. Bethany Bennight
  พฤศจิกายน 19, 2018
 543. kémo ma bimbo
  พฤศจิกายน 19, 2018
 544. sa
  พฤศจิกายน 19, 2018
 545. kémo ma bimbo
  พฤศจิกายน 19, 2018
 546. Pingback: web brand พฤศจิกายน 19, 2018
 547. criptomoneda que es
  พฤศจิกายน 20, 2018
 548. sa
  พฤศจิกายน 20, 2018
 549. sa
  พฤศจิกายน 20, 2018
 550. Carisa Hosie
  พฤศจิกายน 20, 2018
 551. sa
  พฤศจิกายน 20, 2018
 552. clash royale gemmes generateur
  พฤศจิกายน 20, 2018
 553. criptomonedas que es
  พฤศจิกายน 20, 2018
 554. Forex robot
  พฤศจิกายน 20, 2018
 555. porn
  พฤศจิกายน 21, 2018
 556. child porn Escorts
  พฤศจิกายน 21, 2018
 557. Google turkish Child porn
  พฤศจิกายน 21, 2018
 558. www.freesexting.us.com
  พฤศจิกายน 21, 2018
 559. sa
  พฤศจิกายน 21, 2018
 560. sa
  พฤศจิกายน 21, 2018
 561. sa
  พฤศจิกายน 21, 2018
 562. sa
  พฤศจิกายน 21, 2018
 563. minar criptomonedas
  พฤศจิกายน 21, 2018
 564. Rosaria Rendall
  พฤศจิกายน 21, 2018
 565. Teena Mcglade
  พฤศจิกายน 21, 2018
 566. Porn Gay
  พฤศจิกายน 21, 2018
 567. invertir en criptomonedas
  พฤศจิกายน 21, 2018
 568. sa
  พฤศจิกายน 21, 2018
 569. precio de criptomonedas
  พฤศจิกายน 21, 2018
 570. Sumiko Shala
  พฤศจิกายน 21, 2018
 571. moneda electronica
  พฤศจิกายน 22, 2018
 572. child porn turkish
  พฤศจิกายน 22, 2018
 573. Child Porn Turkish
  พฤศจิกายน 22, 2018
 574. turkish child porn watch
  พฤศจิกายน 22, 2018
 575. Joey Hersberger
  พฤศจิกายน 22, 2018
 576. gazino kons bayan iş ilanları
  พฤศจิกายน 22, 2018
 577. Carrol Schrom
  พฤศจิกายน 23, 2018
 578. play clash of clans online
  พฤศจิกายน 23, 2018
 579. slut
  พฤศจิกายน 23, 2018
 580. nipslip
  พฤศจิกายน 23, 2018
 581. sa
  พฤศจิกายน 23, 2018
 582. sa
  พฤศจิกายน 23, 2018
 583. sa
  พฤศจิกายน 23, 2018
 584. Matthew Rothell
  พฤศจิกายน 23, 2018
 585. buy instagram followers paypal
  พฤศจิกายน 23, 2018
 586. miss_ksu
  พฤศจิกายน 23, 2018
 587. buy instagram followers paypal
  พฤศจิกายน 24, 2018
 588. sexs hikaye
  พฤศจิกายน 24, 2018
 589. türk Porno
  พฤศจิกายน 24, 2018
 590. tüRbanlý escort
  พฤศจิกายน 24, 2018
 591. amatör porno
  พฤศจิกายน 24, 2018
 592. Halkalý escort bayan
  พฤศจิกายน 24, 2018
 593. avcýlar türbanlý escort bayan
  พฤศจิกายน 24, 2018
 594. watch robin hood 2018 full movie gratis
  พฤศจิกายน 24, 2018
 595. Escort Fatih
  พฤศจิกายน 24, 2018
 596. Zenci porno
  พฤศจิกายน 24, 2018
 597. que es criptomoneda
  พฤศจิกายน 24, 2018
 598. Santo Rahim
  พฤศจิกายน 24, 2018
 599. sa
  พฤศจิกายน 24, 2018
 600. sa
  พฤศจิกายน 24, 2018
 601. sa
  พฤศจิกายน 24, 2018
 602. la criptomoneda
  พฤศจิกายน 24, 2018
 603. ankara nakliyat firması
  พฤศจิกายน 24, 2018
 604. sa
  พฤศจิกายน 24, 2018
 605. sa
  พฤศจิกายน 25, 2018
 606. film seyret
  พฤศจิกายน 25, 2018
 607. avcýlar escort bayan
  พฤศจิกายน 25, 2018
 608. amatör porno
  พฤศจิกายน 25, 2018
 609. sa
  พฤศจิกายน 25, 2018
 610. sa
  พฤศจิกายน 25, 2018
 611. Rhoda
  พฤศจิกายน 25, 2018
 612. page
  พฤศจิกายน 25, 2018
 613. Leigh Dobrunz
  พฤศจิกายน 25, 2018
 614. cms web sekolah gratis
  พฤศจิกายน 26, 2018
 615. Domenic Battista
  พฤศจิกายน 26, 2018
 616. Free Expired Domain List
  พฤศจิกายน 26, 2018
 617. sa
  พฤศจิกายน 26, 2018
 618. Free Expired Web 2.0 List
  พฤศจิกายน 26, 2018
 619. Free Proxy List
  พฤศจิกายน 26, 2018
 620. Persian
  พฤศจิกายน 26, 2018
 621. download game di pc
  พฤศจิกายน 26, 2018
 622. website
  พฤศจิกายน 26, 2018
 623. sa
  พฤศจิกายน 26, 2018
 624. this blog page
  พฤศจิกายน 26, 2018
 625. this Blog page
  พฤศจิกายน 26, 2018
 626. sa
  พฤศจิกายน 27, 2018
 627. youtube erase my back pain
  พฤศจิกายน 27, 2018
 628. Refer To This Page
  พฤศจิกายน 27, 2018
 629. poker web
  พฤศจิกายน 27, 2018
 630. anchor
  พฤศจิกายน 27, 2018
 631. learn this here now
  พฤศจิกายน 27, 2018
 632. pop over to this website
  พฤศจิกายน 27, 2018
 633. click reference
  พฤศจิกายน 27, 2018
 634. Best Webcams
  พฤศจิกายน 27, 2018
 635. programy partnerskie 2018
  พฤศจิกายน 27, 2018
 636. programy partnerskie
  พฤศจิกายน 28, 2018
 637. programy partnerskie ranking
  พฤศจิกายน 28, 2018
 638. programy partnerskie 2018
  พฤศจิกายน 28, 2018
 639. programy partnerskie
  พฤศจิกายน 28, 2018
 640. programy partnerskie ranking
  พฤศจิกายน 28, 2018
 641. Programy Partnerskie 2018
  พฤศจิกายน 28, 2018
 642. Ray Borke
  พฤศจิกายน 28, 2018
 643. Vito Starch
  พฤศจิกายน 28, 2018
 644. sa
  พฤศจิกายน 28, 2018
 645. fat decimator download
  พฤศจิกายน 28, 2018
 646. sa
  พฤศจิกายน 28, 2018
 647. Tamara Kapsos
  พฤศจิกายน 28, 2018
 648. programy partnerskie
  พฤศจิกายน 28, 2018
 649. program partnerski
  พฤศจิกายน 28, 2018
 650. programy partnerskie
  พฤศจิกายน 28, 2018
 651. sa
  พฤศจิกายน 28, 2018
 652. cream penghilang jerawat
  พฤศจิกายน 28, 2018
 653. program partnerski
  พฤศจิกายน 28, 2018
 654. Stacee Noa
  พฤศจิกายน 28, 2018
 655. Vincent Bucolo
  พฤศจิกายน 28, 2018
 656. Myron Rudick
  พฤศจิกายน 28, 2018
 657. Emiko Rm
  พฤศจิกายน 28, 2018
 658. Bridget Gregware
  พฤศจิกายน 28, 2018
 659. Korey Vice
  พฤศจิกายน 28, 2018
 660. Best webcam sites
  พฤศจิกายน 29, 2018
 661. hdmoviees.com
  พฤศจิกายน 29, 2018
 662. top cam sites
  พฤศจิกายน 29, 2018
 663. ankara nakliyat
  พฤศจิกายน 29, 2018
 664. flat belly tea
  พฤศจิกายน 29, 2018
 665. terrorist google
  พฤศจิกายน 29, 2018
 666. google porn watch
  พฤศจิกายน 29, 2018
 667. hdmoviees.com
  พฤศจิกายน 29, 2018
 668. top Sex cam sites
  พฤศจิกายน 30, 2018
 669. balıkesir nakliyat
  พฤศจิกายน 30, 2018
 670. Best adult cams
  พฤศจิกายน 30, 2018
 671. top cam Sites
  พฤศจิกายน 30, 2018
 672. adult cam site reviews
  พฤศจิกายน 30, 2018
 673. Rima Swedeen
  พฤศจิกายน 30, 2018
 674. erkek saç boyası
  พฤศจิกายน 30, 2018
 675. site
  พฤศจิกายน 30, 2018